پرده ای دستباف بختیاری خروس نشان اعلا باف رنگ گیاهیپرده ای دستباف بختیاری خروس نشان اعلا باف رنگ گیاهیپرده ای دستباف بختیاری خروس نشان اعلا باف رنگ گیاهیپرده ای دستباف بختیاری خروس نشان اعلا باف رنگ گیاهیپرده ای دستباف بختیاری خروس نشان اعلا باف رنگ گیاهی

پرده ای دستباف بختیاری خروس نشان اعلا باف رنگ گیاهی

آماده فروش

کد فرش : 41178
محل بافت : چهار محال بختیاری
عرض : 170 سانتی متر
طول : 235 سانتی متر
رج : 40
طرح : خروس نشان حاشیه خشتی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : آبی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 15 کیلوگرم

۱۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

پرده ای دستبافت چهار محال بختیاری نقشه خروس نشان بسیار استاد بافت رنگ آمیزی گیاهی