قالیچه دستبافت یلمه بروجن تمام پشم رنگ گیاهی طرح خشت لوزیقالیچه دستبافت یلمه بروجن تمام پشم رنگ گیاهی طرح خشت لوزیقالیچه دستبافت یلمه بروجن تمام پشم رنگ گیاهی طرح خشت لوزیقالیچه دستبافت یلمه بروجن تمام پشم رنگ گیاهی طرح خشت لوزی

قالیچه دستبافت یلمه بروجن تمام پشم رنگ گیاهی طرح خشت لوزی

فروخته شده

کد فرش : 22432
محل بافت : بروجن
عرض : 155 سانتی متر
طول : 208 سانتی متر
رج : 40
طرح : خشت لوزی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : لاکی
جنس پرز : پشم ریز
جنس چله : پشم
وزن : 12 کیلوگرم

قالیچه سه متری دستبافت یلمه بروجن تمام پشم رنگ گیاهی نقشه خشت لوزی جدید نایاب