کناره دستباف یلمه علی آبادی تمام پشم رنگ گیاهی طرح هشت  حوضکناره دستباف یلمه علی آبادی تمام پشم رنگ گیاهی طرح هشت  حوضکناره دستباف یلمه علی آبادی تمام پشم رنگ گیاهی طرح هشت  حوضکناره دستباف یلمه علی آبادی تمام پشم رنگ گیاهی طرح هشت  حوض

کناره دستباف یلمه علی آبادی تمام پشم رنگ گیاهی طرح هشت حوض

فروخته شده

کد فرش : 41179
محل بافت : بروجن
عرض : 84 سانتی متر
طول : 296 سانتی متر
رج : 40
طرح : هشت حوض
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : لاکی
جنس پرز : پشم ریز
جنس چله : پشم
وزن : 9 کیلوگرم

کناره سه متری دستبافت یلمه علی آبادی بروجن تمام پشم رنگ گیاهی استاد بافت درجه یک