کناره دستباف یلمه علی آبادی تمام پشم رنگ گیاهی طرح هفت حوضکناره دستباف یلمه علی آبادی تمام پشم رنگ گیاهی طرح هفت حوضکناره دستباف یلمه علی آبادی تمام پشم رنگ گیاهی طرح هفت حوضکناره دستباف یلمه علی آبادی تمام پشم رنگ گیاهی طرح هفت حوض

کناره دستباف یلمه علی آبادی تمام پشم رنگ گیاهی طرح هفت حوض

فروخته شده

کد فرش : 41180
محل بافت : بروجن
عرض : 84 سانتی متر
طول : 301 سانتی متر
رج : 40
طرح : هفت حوض
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : لاکی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم ریز
جنس چله : پشم
وزن : 9 کیلوگرم

کناره سه متری دستبافت یلمه علی آبادی بروجن تمام پشم رنگ گیاهی نقشه هفت حوض استاد باف