قالیچه دستباف بختیاری طرح خشتی  اصیل رنگ گیاهیقالیچه دستباف بختیاری طرح خشتی  اصیل رنگ گیاهیقالیچه دستباف بختیاری طرح خشتی  اصیل رنگ گیاهیقالیچه دستباف بختیاری طرح خشتی  اصیل رنگ گیاهی

قالیچه دستباف بختیاری طرح خشتی اصیل رنگ گیاهی

فروخته شده

کد فرش : 22434
محل بافت : چهار محال بختیاری
عرض : 134 سانتی متر
طول : 201 سانتی متر
رج : 40
طرح : خشت اصیل
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 12 کیلوگرم

قالیچه دستبافت چهار محال بختیاری نقشه خشت اصیل رنگ گیاهی درجه یک