پرده ای دستباف قم چله و گل ابریشم نقشه ترنج و خشت اعلا بافپرده ای دستباف قم چله و گل ابریشم نقشه ترنج و خشت اعلا بافپرده ای دستباف قم چله و گل ابریشم نقشه ترنج و خشت اعلا بافپرده ای دستباف قم چله و گل ابریشم نقشه ترنج و خشت اعلا باف

پرده ای دستباف قم چله و گل ابریشم نقشه ترنج و خشت اعلا باف

آماده فروش

کد فرش : 41181
محل بافت : قم
عرض : 151 سانتی متر
طول : 241 سانتی متر
رج : 50
طرح : ترنج و خشت
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : فیلی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 12 کیلوگرم

۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

پرده ای دستبافت قم نقشه خاص ترنج و خشت چله و گل ابریشم استاد بافت