ذرع و نیم دستباف یلمه علی آبادی تمام پشم سه حوضذرع و نیم دستباف یلمه علی آبادی تمام پشم سه حوضذرع و نیم دستباف یلمه علی آبادی تمام پشم سه حوضذرع و نیم دستباف یلمه علی آبادی تمام پشم سه حوض

ذرع و نیم دستباف یلمه علی آبادی تمام پشم سه حوض

آماده فروش

کد فرش : 31239
محل بافت : بروجن
عرض : 105 سانتی متر
طول : 161 سانتی متر
رج : 40
طرح : سه حوض
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : پشم ریز
جنس چله : پشم
وزن : 6 کیلوگرم

۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع و نیم دستبافت تمام پشم یله علی آبادی بروجن رنگ گیاهی استاد باف