تابلو فرش دستباف تبریز مینیاتور استاد فرشچیان چله و گل ابریشم تابلو فرش دستباف تبریز مینیاتور استاد فرشچیان چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز مینیاتور استاد فرشچیان چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61647
محل بافت : تبریز
عرض : 69 سانتی متر
طول : 93 سانتی متر
عرض با قاب : 89 سانتی متر
طول با قاب : 113 سانتی متر
رج : 50
طرح : نیاز و نوازش برجسته
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه مینیاتور استاد فرشچیان نیاز و نوازش برجسته باف چله و گل ابریشم