دو ذرعی دستباف گلیم قشقایی نقشه شونه پشم ریز اعلا بافدو ذرعی دستباف گلیم قشقایی نقشه شونه پشم ریز اعلا بافدو ذرعی دستباف گلیم قشقایی نقشه شونه پشم ریز اعلا باف

دو ذرعی دستباف گلیم قشقایی نقشه شونه پشم ریز اعلا باف

فروخته شده

کد فرش : 80777
محل بافت : قشقایی شیراز
عرض : 110 سانتی متر
طول : 170 سانتی متر
رج : 0
طرح : شونه سر
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم ریز
جنس چله : پشم
وزن : 1 کیلوگرم

دو ذرعی دستبافت گلیم قشقایی تمام پشم طرح شانه سر بسیار ریز بافت