کناره کوچک دستباف قشقایی تمام پشم رنگ گیاهیکناره کوچک دستباف قشقایی تمام پشم رنگ گیاهیکناره کوچک دستباف قشقایی تمام پشم رنگ گیاهیکناره کوچک دستباف قشقایی تمام پشم رنگ گیاهی

کناره کوچک دستباف قشقایی تمام پشم رنگ گیاهی

فروخته شده

کد فرش : 41186
محل بافت : قشقایی شیراز
عرض : 82 سانتی متر
طول : 198 سانتی متر
رج : 40
طرح : تک حوض قشقایی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : لاکی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 4 کیلوگرم

کناره کوچک دستبافت قشقایی شیراز تمام پشم رنگ گیاهی