ذرع و نیم دستباف بختیاری اعلا بافت رنگ گیاهیذرع و نیم دستباف بختیاری اعلا بافت رنگ گیاهیذرع و نیم دستباف بختیاری اعلا بافت رنگ گیاهیذرع و نیم دستباف بختیاری اعلا بافت رنگ گیاهی

ذرع و نیم دستباف بختیاری اعلا بافت رنگ گیاهی

فروخته شده

کد فرش : 31244
محل بافت : چهار محال بختیاری
عرض : 110 سانتی متر
طول : 163 سانتی متر
رج : 40
طرح : لچک ترنج گل فرنگ
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : طلایی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 6 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت چهار محال بختیاری نقشه لچک ترنج گل فرنگ بسیار استاد باف