ذرع و نیم دستباف بختیاری طرح گل و بلبل رنگ گیاهیذرع و نیم دستباف بختیاری طرح گل و بلبل رنگ گیاهیذرع و نیم دستباف بختیاری طرح گل و بلبل رنگ گیاهیذرع و نیم دستباف بختیاری طرح گل و بلبل رنگ گیاهیذرع و نیم دستباف بختیاری طرح گل و بلبل رنگ گیاهیذرع و نیم دستباف بختیاری طرح گل و بلبل رنگ گیاهی

ذرع و نیم دستباف بختیاری طرح گل و بلبل رنگ گیاهی

فروخته شده

کد فرش : 31245
محل بافت : چهار محال بختیاری
عرض : 114 سانتی متر
طول : 165 سانتی متر
رج : 40
طرح : ارغوان
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : طلایی
رنگ حاشیه : سبز آبی
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 6 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت چهار محال بختیاری نقشه ارغوان رنگ امیزی گیاهی اوستا باف