ذرع و نیم دستباف گبه شیرازی تمام پشم رنگ گیاهیذرع و نیم دستباف گبه شیرازی تمام پشم رنگ گیاهیذرع و نیم دستباف گبه شیرازی تمام پشم رنگ گیاهیذرع و نیم دستباف گبه شیرازی تمام پشم رنگ گیاهی

ذرع و نیم دستباف گبه شیرازی تمام پشم رنگ گیاهی

آماده فروش

کد فرش : 31246
محل بافت : قشقایی شیراز
عرض : 102 سانتی متر
طول : 150 سانتی متر
رج : 35
طرح : الوان
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 6 کیلوگرم

۲۰٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع و نیم دستبافت گبه قشقایی شیرازی تمام پشم ریز بافت