ذرع و چهارک دستباف گبه شیرازی تمام پشم رنگ گیاهیذرع و چهارک دستباف گبه شیرازی تمام پشم رنگ گیاهیذرع و چهارک دستباف گبه شیرازی تمام پشم رنگ گیاهیذرع و چهارک دستباف گبه شیرازی تمام پشم رنگ گیاهی

ذرع و چهارک دستباف گبه شیرازی تمام پشم رنگ گیاهی

آماده فروش

کد فرش : 41187
محل بافت : قشقایی شیراز
عرض : 82 سانتی متر
طول : 128 سانتی متر
رج : 30
طرح : کف ساده بزدار
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : آبی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 4 کیلوگرم

۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع و چهارک دستبافت گبه شیرازی تمام پشم رنگ گیاهی