ذرع و نیم دستباف گبه شیرازی تمام پشم رنگ گیاهیذرع و نیم دستباف گبه شیرازی تمام پشم رنگ گیاهیذرع و نیم دستباف گبه شیرازی تمام پشم رنگ گیاهیذرع و نیم دستباف گبه شیرازی تمام پشم رنگ گیاهی

ذرع و نیم دستباف گبه شیرازی تمام پشم رنگ گیاهی

آماده فروش

کد فرش : 31247
محل بافت : قشقایی شیراز
عرض : 112 سانتی متر
طول : 142 سانتی متر
رج : 30
طرح : شطرنجی لوزی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 6 کیلوگرم

۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع و نیم دستبافت گبه شیرازی تمام پشم دستریس رنگ امیزی گیاهی