دوذرعی دستباف گبه تمام پشم رنگ گیاهی طرح کف ساده بزداردوذرعی دستباف گبه تمام پشم رنگ گیاهی طرح کف ساده بزداردوذرعی دستباف گبه تمام پشم رنگ گیاهی طرح کف ساده بزداردوذرعی دستباف گبه تمام پشم رنگ گیاهی طرح کف ساده بزدار

دوذرعی دستباف گبه تمام پشم رنگ گیاهی طرح کف ساده بزدار

آماده فروش

کد فرش : 22435
محل بافت : قشقایی شیراز
عرض : 103 سانتی متر
طول : 184 سانتی متر
رج : 25
طرح : کف ساده بزدار
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 8 کیلوگرم

۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

دوذرعی دستبافت گبه قشقایی شیراز نقشه کف ساده بزدار پشم دستریس و رنگ گ یاهی