قالیچه دستباف قشقایی تمام پشم دستریس طرح هندسی قالیچه دستباف قشقایی تمام پشم دستریس طرح هندسی قالیچه دستباف قشقایی تمام پشم دستریس طرح هندسی قالیچه دستباف قشقایی تمام پشم دستریس طرح هندسی

قالیچه دستباف قشقایی تمام پشم دستریس طرح هندسی

فروخته شده

کد فرش : 22445
محل بافت : قشقایی شیراز
عرض : 134 سانتی متر
طول : 210 سانتی متر
رج : 30
طرح : هندسی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : لاکی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 12 کیلوگرم

قالیچه دستبافت شیرازی پشم دستریس و رنگ گیاهی نقشه هندسی