قالیچه دستباف گبه قشقایی تمام پشم دستریس طرح تک درختقالیچه دستباف گبه قشقایی تمام پشم دستریس طرح تک درختقالیچه دستباف گبه قشقایی تمام پشم دستریس طرح تک درختقالیچه دستباف گبه قشقایی تمام پشم دستریس طرح تک درختقالیچه دستباف گبه قشقایی تمام پشم دستریس طرح تک درخت

قالیچه دستباف گبه قشقایی تمام پشم دستریس طرح تک درخت

آماده فروش

کد فرش : 22446
محل بافت : قشقایی شیراز
عرض : 160 سانتی متر
طول : 202 سانتی متر
رج : 30
طرح : تک درخت
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : شرابی
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 12 کیلوگرم

۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

قالیچه دستبافت گبه شیرازی تمام پشم رنگ گیاهی نقشه تک درخت