قالیچه دستباف گبه قشقایی تمام پشم دستریس طرح خشتقالیچه دستباف گبه قشقایی تمام پشم دستریس طرح خشتقالیچه دستباف گبه قشقایی تمام پشم دستریس طرح خشتقالیچه دستباف گبه قشقایی تمام پشم دستریس طرح خشت

قالیچه دستباف گبه قشقایی تمام پشم دستریس طرح خشت

فروخته شده

کد فرش : 22448
محل بافت : قشقایی شیراز
عرض : 158 سانتی متر
طول : 193 سانتی متر
رج : 30
طرح : خشت
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 12 کیلوگرم

قالیچه دستبافت گبه شیرازی تمام پشم رنگ گیاهی نقشه خشت