قالیچه دستباف گبه قشقایی تمام پشم دستریس طرح تک درخت انارقالیچه دستباف گبه قشقایی تمام پشم دستریس طرح تک درخت انارقالیچه دستباف گبه قشقایی تمام پشم دستریس طرح تک درخت انارقالیچه دستباف گبه قشقایی تمام پشم دستریس طرح تک درخت انار

قالیچه دستباف گبه قشقایی تمام پشم دستریس طرح تک درخت انار

فروخته شده

کد فرش : 22449
محل بافت : قشقایی شیراز
عرض : 120 سانتی متر
طول : 186 سانتی متر
رج : 30
طرح : تک درخت انار
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : سبز
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 10 کیلوگرم

قالیچه دستبافت گبه شیرازی تمام پشم دستریس رنگ گیاهی نقشه تک درخت انار