قالیچه دستباف گبه قشقایی تمام پشم دستریس طرح موزاییکیقالیچه دستباف گبه قشقایی تمام پشم دستریس طرح موزاییکیقالیچه دستباف گبه قشقایی تمام پشم دستریس طرح موزاییکیقالیچه دستباف گبه قشقایی تمام پشم دستریس طرح موزاییکی

قالیچه دستباف گبه قشقایی تمام پشم دستریس طرح موزاییکی

آماده فروش

کد فرش : 22452
محل بافت : قشقایی شیراز
عرض : 151 سانتی متر
طول : 200 سانتی متر
رج : 30
طرح : موزایکی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 12 کیلوگرم

۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

قالیچه دستبافت گبه شیرازی تمام پشم دستریس نقشه موزاییکی