تابلو فرش دستباف تبریز گلدان گل کریستال چله و گل ابریشمتابلو فرش دستباف تبریز گلدان گل کریستال چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز گلدان گل کریستال چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61658
محل بافت : تبریز
عرض : 44 سانتی متر
طول : 61 سانتی متر
عرض با قاب : 63 سانتی متر
طول با قاب : 82 سانتی متر
رج : 50
طرح : گلدان گل کیریستال
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه گلدان گل کریستال چله و گل ابریشم