شش متری دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رج شش متری دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رج شش متری دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رج شش متری دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رج

شش متری دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رج

آماده فروش

کد فرش : 11054
محل بافت : تبریز
عرض : 211 سانتی متر
طول : 304 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 16 کیلوگرم

۲۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

شش متری دستبافت تبریز نقشه هریس گل ابریشم پنجاه رج