ذرع و نیم دستباف گبه شیرازی تمام پشم رنگ گیاهیذرع و نیم دستباف گبه شیرازی تمام پشم رنگ گیاهیذرع و نیم دستباف گبه شیرازی تمام پشم رنگ گیاهیذرع و نیم دستباف گبه شیرازی تمام پشم رنگ گیاهی

ذرع و نیم دستباف گبه شیرازی تمام پشم رنگ گیاهی

آماده فروش

کد فرش : 41194
محل بافت : قشقایی شیراز
عرض : 80 سانتی متر
طول : 122 سانتی متر
رج : 30
طرح : پرچم
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 4 کیلوگرم

۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع و چارک دستبافت گبه قشقایی تمام پشم رنگ گیاهیی