ذرع و چهارک دستباف تمام پشم گبه قشقایی طرح پرچمذرع و چهارک دستباف تمام پشم گبه قشقایی طرح پرچمذرع و چهارک دستباف تمام پشم گبه قشقایی طرح پرچمذرع و چهارک دستباف تمام پشم گبه قشقایی طرح پرچم

ذرع و چهارک دستباف تمام پشم گبه قشقایی طرح پرچم

آماده فروش

کد فرش : 41195
محل بافت : قشقایی شیراز
عرض : 86 سانتی متر
طول : 126 سانتی متر
رج : 30
طرح : پرچم
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 4 کیلوگرم

۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع چارک دستبافت شیرازی تمام پشم رنگ گیاهی نقشه پرچم