کناره کوچک دستباف گبه قشقایی تمام پشم رنگ گیاهیکناره کوچک دستباف گبه قشقایی تمام پشم رنگ گیاهیکناره کوچک دستباف گبه قشقایی تمام پشم رنگ گیاهیکناره کوچک دستباف گبه قشقایی تمام پشم رنگ گیاهی

کناره کوچک دستباف گبه قشقایی تمام پشم رنگ گیاهی

فروخته شده

کد فرش : 41199
محل بافت : قشقایی شیراز
عرض : 68 سانتی متر
طول : 145 سانتی متر
رج : 30
طرح : پرچم
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 4 کیلوگرم

کناره کوچک دستبافت گبه شیرازی پشم دستریس و رنگ گیاهی