ذرع و چهارک دستباف تمام پشم یلمه رنگ گیاهیذرع و چهارک دستباف تمام پشم یلمه رنگ گیاهیذرع و چهارک دستباف تمام پشم یلمه رنگ گیاهیذرع و چهارک دستباف تمام پشم یلمه رنگ گیاهی

ذرع و چهارک دستباف تمام پشم یلمه رنگ گیاهی

آماده فروش

کد فرش : 41200
محل بافت : بروجن
عرض : 84 سانتی متر
طول : 132 سانتی متر
رج : 40
طرح : سه حوض
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : طلایی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 3 کیلوگرم

۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع چارک دستبافت یلمه بروجن رنگ گیاهی نقشه سه حوض