ذرع و چهارک دستباف تمام پشم یلمه رنگ گیاهیذرع و چهارک دستباف تمام پشم یلمه رنگ گیاهیذرع و چهارک دستباف تمام پشم یلمه رنگ گیاهیذرع و چهارک دستباف تمام پشم یلمه رنگ گیاهی

ذرع و چهارک دستباف تمام پشم یلمه رنگ گیاهی

فروخته شده

کد فرش : 41201
محل بافت : بروجن
عرض : 85 سانتی متر
طول : 109 سانتی متر
رج : 40
طرح : خشتی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : لاکی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 3 کیلوگرم

ذرع و چارک دستبافت یلمه بروجن تمام پشم رنگ گیاهی نقشه خشتی