ذرع و چهارک دستباف تمام پشم قشقایی نقشه لوزیذرع و چهارک دستباف تمام پشم قشقایی نقشه لوزیذرع و چهارک دستباف تمام پشم قشقایی نقشه لوزیذرع و چهارک دستباف تمام پشم قشقایی نقشه لوزی

ذرع و چهارک دستباف تمام پشم قشقایی نقشه لوزی

فروخته شده

کد فرش : 41202
محل بافت : قشقایی شیراز
عرض : 82 سانتی متر
طول : 128 سانتی متر
رج : 30
طرح : لوزی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع چارک دستبافت قشقایی شیرازی تمام پشم دستریس و رنگ گیاهی طرح لوزی