سایز پشتی دستباف شیراز طرح گلیم قشقاییسایز پشتی دستباف شیراز طرح گلیم قشقاییسایز پشتی دستباف شیراز طرح گلیم قشقاییسایز پشتی دستباف شیراز طرح گلیم قشقایی

سایز پشتی دستباف شیراز طرح گلیم قشقایی

فروخته شده

کد فرش : 41203
محل بافت : شیراز
عرض : 60 سانتی متر
طول : 84 سانتی متر
رج : 40
طرح : گلیم قشقایی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 2 کیلوگرم

سایز پشتی دستبافت شیرازی نقشه گلیم قشقایی الوان