سایز پشتی دستباف یلمه طرح حوض درهم رنگ گیاهیسایز پشتی دستباف یلمه طرح حوض درهم رنگ گیاهیسایز پشتی دستباف یلمه طرح حوض درهم رنگ گیاهیسایز پشتی دستباف یلمه طرح حوض درهم رنگ گیاهی

سایز پشتی دستباف یلمه طرح حوض درهم رنگ گیاهی

آماده فروش

کد فرش : 41205
محل بافت : بروجن
عرض : 57 سانتی متر
طول : 96 سانتی متر
رج : 50
طرح : حوض در هم
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : لاکی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 2 کیلوگرم

۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

سایز پشتی دستبافت یلمه بروجن تمام پشم رنگ گیاهی نقشه حوض در هم