قالیچه دستباف تبریز طرح هریس دور گلیم دار گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح هریس دور گلیم دار گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح هریس دور گلیم دار گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح هریس دور گلیم دار گل ابریشم

قالیچه دستباف تبریز طرح هریس دور گلیم دار گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22453
محل بافت : تبریز
عرض : 158 سانتی متر
طول : 207 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس دور گلیم دار
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : شرابی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه سه متری دستبافت تبریز طرح جدید هریس دور گلیم پنجاه رج گل ابریشم