تابلو فرش دستباف تبریز گلدان ستونی چله و گل ابریشم تابلو فرش دستباف تبریز گلدان ستونی چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز گلدان ستونی چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61671
محل بافت : تبریز
عرض : 41 سانتی متر
طول : 78 سانتی متر
عرض با قاب : 62 سانتی متر
طول با قاب : 100 سانتی متر
رج : 50
طرح : گلدان گل ستونی جدید تولیدی حمیدی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه جدید گلدان ستونی چله و گل ابریشم پنجاه رج استاد بافت