تابلو فرش دستباف تبریز گلدان مارک نجاری گل ابریشم تابلو فرش دستباف تبریز گلدان مارک نجاری گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز گلدان مارک نجاری گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 61670
محل بافت : تبریز
عرض بدون قاب 48 سانتی متر
طول بدون قاب 75 سانتی متر
عرض با قاب : 65 سانتی متر
طول با قاب : 95 سانتی متر
رج : 50
طرح : گلدان سفالین تولیدی نجاری
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 3 کیلوگرم

۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه گلدان گل سفالین تولیدی نجاری گل ابریشم پنجاه رج