تابلو فرش دستباف تبریز سبد گل بزرگ چله و گل ابریشم تابلو فرش دستباف تبریز سبد گل بزرگ چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز سبد گل بزرگ چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61692
محل بافت : تبریز
عرض : 67 سانتی متر
طول : 95 سانتی متر
عرض با قاب : 89 سانتی متر
طول با قاب : 116 سانتی متر
رج : 50
طرح : سبد گل عرضی بزرگ مارک باشعور
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه سبد بزرگ عرضی گل چله و گل ابریشم