تابلو فرش دستباف تبریز گلدان چله و گل ابریشم تابلو فرش دستباف تبریز گلدان چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز گلدان چله و گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 61686
محل بافت : تبریز
عرض بدون قاب 42 سانتی متر
طول بدون قاب 60 سانتی متر
عرض با قاب : 59 سانتی متر
طول با قاب : 78 سانتی متر
رج : 50
طرح : گلدان کریستال تولیدی حمیدی پور
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

۱۷٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه گلدان کریستال چله و گل ابریشم تولیدی حمیدی پور