تابلو فرش دستباف تبریز تنگ گل کوچک گل ابریشمتابلو فرش دستباف تبریز تنگ گل کوچک گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز تنگ گل کوچک گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 61682
محل بافت : تبریز
عرض بدون قاب 31 سانتی متر
طول بدون قاب 40 سانتی متر
عرض با قاب : 50 سانتی متر
طول با قاب : 58 سانتی متر
رج : 50
طرح : تنگ کوچک گل
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 2 کیلوگرم

۸٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

تابلو فرش دستبافت تبریز طرح تنگ کوچک گل پنجاه رج گل ابریشم