قالیچه دستباف سنندج طرح گل فرنگ چله و گل ابریشم اعلا بافقالیچه دستباف سنندج طرح گل فرنگ چله و گل ابریشم اعلا بافقالیچه دستباف سنندج طرح گل فرنگ چله و گل ابریشم اعلا بافقالیچه دستباف سنندج طرح گل فرنگ چله و گل ابریشم اعلا بافقالیچه دستباف سنندج طرح گل فرنگ چله و گل ابریشم اعلا بافقالیچه دستباف سنندج طرح گل فرنگ چله و گل ابریشم اعلا باف

قالیچه دستباف سنندج طرح گل فرنگ چله و گل ابریشم اعلا باف

رزرو شده

کد فرش : 22472
محل بافت : سنندج
عرض : 155 سانتی متر
طول : 234 سانتی متر
رج : 90
طرح : گل فرنگ سراسری
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : شتری
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 10 کیلوگرم

۳۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

قالیچه بزرگ دستبافت سنندج کردستان نقشه گل فرنگ سراسری چله و گل ابریشم تولیدی سلیمانی