قالیچه دستباف ترکمن نقشه هندسی چله ابریشم قالیچه دستباف ترکمن نقشه هندسی چله ابریشم قالیچه دستباف ترکمن نقشه هندسی چله ابریشم قالیچه دستباف ترکمن نقشه هندسی چله ابریشم

قالیچه دستباف ترکمن نقشه هندسی چله ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 22473
محل بافت : ترکمن
عرض : 141 سانتی متر
طول : 193 سانتی متر
رج : 50
طرح : هندسی
ابریشم : 20 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 7 کیلوگرم

۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

قالیچه دستبافت ترکمن صحرا چله ابریشم نقشه هندسی