پرده ای دستباف سنندج طرح تاج چله و گل ابریشم اعلا بافپرده ای دستباف سنندج طرح تاج چله و گل ابریشم اعلا بافپرده ای دستباف سنندج طرح تاج چله و گل ابریشم اعلا بافپرده ای دستباف سنندج طرح تاج چله و گل ابریشم اعلا بافپرده ای دستباف سنندج طرح تاج چله و گل ابریشم اعلا باف

پرده ای دستباف سنندج طرح تاج چله و گل ابریشم اعلا باف

فروخته شده

کد فرش : 22477
محل بافت : سنندج
عرض : 160 سانتی متر
طول : 226 سانتی متر
رج : 70
طرح : تاج و ترمه
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : شرابی
رنگ حاشیه : خردلی
جنس پرز : پشم و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 11 کیلوگرم

پرده ای دستبافت سنندج کردستان نقشه تاج پشم و ابریشم بسیار ریز بافت