ذرع و چهارک دستباف اصفهان مینیاتور فرشچیان چله و گل ابریشم ذرع و چهارک دستباف اصفهان مینیاتور فرشچیان چله و گل ابریشم ذرع و چهارک دستباف اصفهان مینیاتور فرشچیان چله و گل ابریشم ذرع و چهارک دستباف اصفهان مینیاتور فرشچیان چله و گل ابریشم ذرع و چهارک دستباف اصفهان مینیاتور فرشچیان چله و گل ابریشم ذرع و چهارک دستباف اصفهان مینیاتور فرشچیان چله و گل ابریشم

ذرع و چهارک دستباف اصفهان مینیاتور فرشچیان چله و گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 41206
محل بافت : اصفهان
عرض : 81 سانتی متر
طول : 123 سانتی متر
رج : 60
طرح : مینیاتور فرشچیان مارک تریاکچی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع و چارک دستبافت اصفهان چله و گل ابریشم شصت رج تولیدی تریاکچی اعلا بافت