شش متری دستباف قشقایی شیرازی پشم دستریس و رنگ گیاهیشش متری دستباف قشقایی شیرازی پشم دستریس و رنگ گیاهیشش متری دستباف قشقایی شیرازی پشم دستریس و رنگ گیاهیشش متری دستباف قشقایی شیرازی پشم دستریس و رنگ گیاهیشش متری دستباف قشقایی شیرازی پشم دستریس و رنگ گیاهی

شش متری دستباف قشقایی شیرازی پشم دستریس و رنگ گیاهی

آماده فروش

کد فرش : 11065
محل بافت : قشقایی شیراز
عرض : 202 سانتی متر
طول : 308 سانتی متر
رج : 42
طرح : کف ساده هندسی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : لاکی
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : پشم ریز
جنس چله : نخ
وزن : 24 کیلوگرم

۲۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

شش متری دستبافت قشقایی شیرازی پشم دستریس و رنگ گیاهی استاد باف