سایز پشتی دستباف گبه قشقایی طرح ساده بزدار دستریسسایز پشتی دستباف گبه قشقایی طرح ساده بزدار دستریسسایز پشتی دستباف گبه قشقایی طرح ساده بزدار دستریسسایز پشتی دستباف گبه قشقایی طرح ساده بزدار دستریس

سایز پشتی دستباف گبه قشقایی طرح ساده بزدار دستریس

فروخته شده

کد فرش : 41209
محل بافت : قشقایی شیراز
عرض : 65 سانتی متر
طول : 90 سانتی متر
رج : 30
طرح : کف ساده بزدار
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 3 کیلوگرم

پشتی دستبافت گبه قشقایی شیرازی تمام پشم دستریس و رنگ گیاهی