سایز پشتی دستباف یلمه علی آبادی طرح هندسی رنگ گیاهیسایز پشتی دستباف یلمه علی آبادی طرح هندسی رنگ گیاهیسایز پشتی دستباف یلمه علی آبادی طرح هندسی رنگ گیاهیسایز پشتی دستباف یلمه علی آبادی طرح هندسی رنگ گیاهی

سایز پشتی دستباف یلمه علی آبادی طرح هندسی رنگ گیاهی

فروخته شده

کد فرش : 41210
محل بافت : بروجن
عرض : 61 سانتی متر
طول : 96 سانتی متر
رج : 40
طرح : هندسی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : لاکی
رنگ حاشیه : شتری
جنس پرز : پشم ریز
جنس چله : پشم
وزن : 2 کیلوگرم

پادری دستبافت یلمه بروجن تمام پشم رنگ گیاهی نقشه هندسی