سایز پشتی دستباف یلمه علی آباد طرح سه حوض رنگ گیاهیسایز پشتی دستباف یلمه علی آباد طرح سه حوض رنگ گیاهیسایز پشتی دستباف یلمه علی آباد طرح سه حوض رنگ گیاهیسایز پشتی دستباف یلمه علی آباد طرح سه حوض رنگ گیاهی

سایز پشتی دستباف یلمه علی آباد طرح سه حوض رنگ گیاهی

آماده فروش

کد فرش : 41212
محل بافت : بروجن
عرض : 60 سانتی متر
طول : 105 سانتی متر
رج : 40
طرح : سه حوض
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : لاکی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم ریز
جنس چله : پشم
وزن : 2 کیلوگرم

۱۳٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

پشتی دستبافت یلمه علی آبادی بروجن تمام پشم رنگ گیاهی نقشه سه حوض