کناره دستباف یلمه علی آباد بروجن تمام پشم رنگ گیاهی طرح چهار حوضکناره دستباف یلمه علی آباد بروجن تمام پشم رنگ گیاهی طرح چهار حوضکناره دستباف یلمه علی آباد بروجن تمام پشم رنگ گیاهی طرح چهار حوضکناره دستباف یلمه علی آباد بروجن تمام پشم رنگ گیاهی طرح چهار حوض

کناره دستباف یلمه علی آباد بروجن تمام پشم رنگ گیاهی طرح چهار حوض

فروخته شده

کد فرش : 41207
محل بافت : بروجن
عرض : 90 سانتی متر
طول : 197 سانتی متر
رج : 40
طرح : چهار حوض
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : سبز
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم ریز
جنس چله : پشم
وزن : 6 کیلوگرم

کناره دستبافت یلمه علی آباد بروجن تمام پشم رنگ گیاهی استاد باف