شش متری دستباف تبریز طرح جدید گنبد امامزاده دور گلیم گل ابریشم شش متری دستباف تبریز طرح جدید گنبد امامزاده دور گلیم گل ابریشم شش متری دستباف تبریز طرح جدید گنبد امامزاده دور گلیم گل ابریشم شش متری دستباف تبریز طرح جدید گنبد امامزاده دور گلیم گل ابریشم

شش متری دستباف تبریز طرح جدید گنبد امامزاده دور گلیم گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 11059
محل بافت : تبریز
عرض : 207 سانتی متر
طول : 308 سانتی متر
رج : 50
طرح : گنبد جدید امامزاده دور گلیم
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 16 کیلوگرم

شش متری دستبافت تبریز نقشه جدید گنبد امامزاده دور گلیم پنجاه رج گل ابریشم