ذرع و نیم دستباف ماهی جدید هفت متن گل ابریشمذرع و نیم دستباف ماهی جدید هفت متن گل ابریشمذرع و نیم دستباف ماهی جدید هفت متن گل ابریشمذرع و نیم دستباف ماهی جدید هفت متن گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف ماهی جدید هفت متن گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 31291
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 100 سانتی متر
طول : 163 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی جدید هفت متن
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : آبی نفتی
رنگ حاشیه : شرابی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 5 کیلوگرم

۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع و نیم دستبافت نقشه جدید ماهی گل ابریشم پنجاه رج