قالیچه دستباف تبریز طرح جدید هریس دور گلیم دار گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید هریس دور گلیم دار گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید هریس دور گلیم دار گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید هریس دور گلیم دار گل ابریشم

قالیچه دستباف تبریز طرح جدید هریس دور گلیم دار گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 22462
محل بافت : تبریز
عرض : 151 سانتی متر
طول : 211 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس جدید کامپیوتری
ابریشم : 35 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

۱۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

قالیچه سه متری دستبافت تبریز نقشه جدید هریس کامپیوتری گل ابریشم پنجاه رج