قالی مربع دستباف قشقایی شیراز تمام پشم دستریس رنگ گیاهیقالی مربع دستباف قشقایی شیراز تمام پشم دستریس رنگ گیاهیقالی مربع دستباف قشقایی شیراز تمام پشم دستریس رنگ گیاهیقالی مربع دستباف قشقایی شیراز تمام پشم دستریس رنگ گیاهیقالی مربع دستباف قشقایی شیراز تمام پشم دستریس رنگ گیاهی

قالی مربع دستباف قشقایی شیراز تمام پشم دستریس رنگ گیاهی

فروخته شده

کد فرش : 41215
محل بافت : قشقایی شیراز
عرض : 198 سانتی متر
طول : 219 سانتی متر
رج : 40
طرح : کف ساده هندسی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : شتری
رنگ حاشیه : لاکی
جنس پرز : پشم ریز
جنس چله : پشم
وزن : 16 کیلوگرم

فرش مربع دستبافت قشقایی شیراز تمام پشم دستریس و رنگ گیاهی